Historik

Sången har i långa tider varit en viktig del av gruvarbetet. Åtminstone fram till det industriella genombrottet då buller och sprängsalvor totalt förändrade ljudmiljön i berget. På vägen ner i underjorden sjöng gruvdrängarna psalmer och man kan tänka sig att de långa, tunga arbetsdagarna blev något drägligare tack vare sången. Musiken är ett viktigt medel för att hålla andan uppe. För att orka. Tänk bara på de sju små dvärgarna i Walt Disneys filmatisering av Snövit. Disney gjorde en bra research inför arbetet med filmen när han lät dvärgarna sjunga i diamantgruvan samt på vägen till och från arbetet.

 

Gruvfolkskören

Gruvfolkskören för traditionen att sjunga i och vid Sala silvergruva vidare. Det hela började egentligen med att guiderna på 1990-talet, på sina turer i gruvan, började sjunga några av de psalmer som klingade i schakt, orter och bergrum för länge sedan. "Vår Gud är oss en väldig borg", Martin Luthers gamla psalm, är en av de sånger som fortfarande sjungs då nyfikna besökare lotsas genom Salas undre värld.

2005 togs ett initiativ av den dåvarande VDn, Kajsa Berglind, att starta en personalkör. Den leddes av Niklas Ulfvebrand som då arbetade som guide i gruvan. Flera guider och annan personal anslöt och personal från Sätra Brunn tillkom också. Huvudnumret för kören var det årliga Luciafirandet i gruvan, ett mycket populärt evenemang som utvecklades i och med körens tillkomst. Delar av eller hela kören uppträdde och uppträder också vid andra evenemang som hålls i gruvans regi och ibland även på andra platser utanför gruvan. Idag är kören en stadig grupp om ca 20-25 personer som träffas en gång i veckan i Direktörsbostaden, mitt på det anrika gruvområdet.